Hotline: 091 802 8809 | Hỗ trợ kỹ thuật: 097 682 7735 - 097 515 8809 - 091 802 8809

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất?

Ngày đăng: 10:22 07/08/2015
Hỏi: Gia đình tôi có một thửa ruộng 300m2 tại xóm Vãng, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Từ trước tới giờ do thường xuyên thiếu nước nên gia đình tôi chỉ trồng hoa màu trên thửa ruộng này.

Nay tôi muốn chuyển mục đích sử dụng sang đất ở có được không? Nếu được thì thủ tục như nào? Tôi nghe nói muốn chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở thì phải chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp trước sau đó mới chuyển đổi tiếp sang đất ở như thế có đúng không?
Xin cảm ơn

Trả lời: Theo nội dung thư bạn gửi; Căn cứ vào những quy định của pháp luật hiện hành Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội xin phúc đáp đến bạn như sau:

Thứ nhất Về điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất: Căn cứ vào điều 52 Luật Đất Đai 2013 căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được UBND có thẩm quyền phê duyệt.

Thứ hai: Điều kiện về diện tích tối thiểu tách thửa

Theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND về diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại tỉnh Hòa Bình. Điều 3. Điều kiện tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình: Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 4. Kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở tại nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Khu vực nông thôn, bao gồm các xã thuộc các huyện và các xã thuộc thành phố Hòa Bình. Diện tích thửa đất sau khi tách phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu sau thì được tách thửa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây viết tắt là giấy chứng nhận):

1. Diện tích thửa đất ≥ 40 m2;

2. Bề rộng thửa đất ≥ 4 m;

3. Chiều sâu thửa đất ≥ 4 m.

Căn cứ vào quy định trên, về diện tích bạn đủ điều kiện tách thửa

Thứ ba: Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

Ngày 15/5/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (năm 2013). Điều 69 của Nghị định này quy định trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình UBND cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

Ngày 15/5/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất. Điểm a, khoản 2, Điều 5 Nghị định này quy định việc thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân như sau:

Điều 5. Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất - khoản 2 điểm b b) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

LS. Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An
 

Tin tức nổi bật

CHÚNG TÔI TRÊN MẠNG XÃ HỘI

NẠP TIỀN BẰNG THẺ CÀO