Hotline: 091 802 8809 | Hỗ trợ kỹ thuật: 097 682 7735 - 097 515 8809 - 091 802 8809

Thể hiện tên đồng sở hữu trên giấy chứng nhận

Ngày đăng: 10:54 03/12/2013
Xin hỏi chủ quyền nhà có thể đứng tên chung: cha và con ruột, mẹ và con ruột hoặc cha mẹ và con ruột không?Trong chủ quyền nhà có ghi quan hệ của những người đồng sở hữu? Ví dụ con ruột và cha cùng sở hữu ngôi nhà đó thì có ghi quan hệ là cha .- con trong giấy chủ quyền nhà?

Cơ quan nào giải quyết cũng như quản lý các hồ sơ chủ quyền nhà .đất .của người dân? Mong được giải đáp. Xin cám ơn.

Minh Duy (duyminh18@... )


Trả lời:
 

Theo quy định của pháp luật dân sự và đất đai hiện hành thì cha và con ruột hoặc mẹ và con ruột hoặc cha, mẹ và con ruột hoàn toàn có thể đăng ký xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là “giấy chứng nhận”) theo hình thức sở hữu chung quyền sử dụng đối với một thửa đất hoặc một nhà ở gắn liền với đất…
 

Bạn có thể tìm đọc Chương III của Bộ luật dân sự 2005 để tham khảo .quy định về các hình thức sở hữu.
 

Ngoài ra, pháp luật hiện hành về giấy chứng nhận cũng không quy định phải thể hiện quan hệ cha - con, mẹ - con trên giấy chứng nhận.
 

Theo quy định của pháp luật Việt Nam về quy định cấp giấy chứng nhận thì văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh (văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc sở tài nguyên - môi trường) sẽ tiến hành thủ tục tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận đối với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư.
 

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện sẽ giải quyết thủ tục và hồ sơ đối với các đối tượng còn lại.
 

Nói một cách cụ thể hơn, việc giải quyết thủ tục, là lưu giữ hồ sơ liên quan đến hộ gia đình, cá nhân trong nước sẽ thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.
 

Luật sư .ThS NGUYỄN THỊ THÚY HƯỜNG
(Văn phòng luật sư Nguyễn Văn Hậu và cộng sự)

 

DiaOc24G.com - Theo TTO

Tin tức nổi bật

CHÚNG TÔI TRÊN MẠNG XÃ HỘI

NẠP TIỀN BẰNG THẺ CÀO